Archibrix - Virtualni arhitekt

Natječaj

Inovacije novoosnovanih MSP-ova – II faza

Referentna oznaka projekta

KK.03.2.2.04.0035

Opis projekta

Poslujući u Austriji, BEAP LABS d.o.o. pratio je trendove i potrebe tržišta, te došao na inovativnu ideju o razvoju Archibrixa – virtualnog arhitekta kako bi odgovorio na probleme i potrebe na tržištu nekretnina. Naime, ustanovljeno je da krajnji korisnici (privatni graditelji kuća) u Austriji koji žele izgraditi obiteljsku kuću znaju jako malo o samom procesu izgradnje, stvarnim troškovima izgradnje te arhitektonskim projektima. Imaju tek ideju o posjedovanju te kuće, te naposljetku tog procesa više od 50% bude nezadovoljno s kućom u koju su se uselili. S druge strane arhitekti imaju na tisuće svojih nacrta koji su neiskorišteni i stoje u ladicama. Archibrix im nudi mogućnost prezentiranja svojih nacrta na svojoj plaftormi te prodaju istih građevinskim tvrtkama i projektnim developerima na međunarodnoj razini. Na taj način će unovčiti svoj dosadašnji rad na projektiranje no pronaći i nove klijente. Dodatno, izvođači radova u Austriji troše dosta svojih financijskih resursa na izgradnju „prezentacijskih“ kuća kako bi se kupci lakše odlučili za gradnju svoje kuće. S Archibrix-om takav način prezentacije je virtualan, gdje će krajnji korisnik moći obići svaki kutak kuće putem vritualne šetnje s 3D naočalama, imati na raspolaganju arhitektonske nacrte koje će moći dorađivati i mijenjati u procesu izrade, te će imati razrađene troškovnike s realnim tržišnim cijenama koliko će ga gradnja koštati. Sumarno, Archibrix je platforma koja povezuje krajnje korisnike s arhitektima i izvođačima radova/građevinskim tvrtkama. Pruža sasvim novi inovativan način kako privatni graditelji kuća projektiraju i u konačnici grade kuću svojih snova. Zaključno, vodi ih u procesu od projektiranja do useljavanja.

Cilj projekta

Projekt se odnosi na prilagodbu i komercijalizaciju nove inovativne usluge razvijene unutar tvrtke BEAP LABS d.o.o. kako bi riješila problem nedovoljnog iskorištavanja potencijala rasta i plasiranja svojih usluga na stranom tržištu. Kao odgovor na središnji problem te ostale probleme koji proizlaze iz središnjeg tvrtka planira riješiti putem projekta kroz finaliziranje i komercijalizaciju nove inovativne usluge (Archibrix - virtualni arhitekt) na strano tržište kako bi proširila obujam poslovanja što je ujedno specifični cilj tj. svrha projekta. Ostvarena svrha projekta (specifični cilj) pridonijeti će rastu i razvoju BEAP LABS-a i boljem pozicioniranju na domaćem i stranim tržištima (opći cilj).

Ukupna vrijednost projekta

Ukupna vrijednost projekta: 1.491.660,84 kn

Iznos sufinanciranja EU: 1.173.180,36 kn

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Razdoblje provedbe projekta

01.10.2019. - 01.04.2021.

Ukupno trajanje projekta

18 mjeseci

Kontakt osoba

Davor Bagarić
E-mail: davor@archibrix.com
Telefon: +385 91 3456 016

Informacije o EU fondovima

Strukturni fondovi
Inovacije novoosnovanih MSP-ova - II faza

Saržaj ove web stranice isključiva je odgovornost trgovačkog društva Beap labs d.o.o.

Some of the cookies are required for the correct operation of our pages, while others are improving your user experience. We suggest accepting recommended settings, and here you can control and customize them. If you want to know more about how we use cookies, please see our Cookie Policy.